Tìm kiếm
Liên kết website
Thư viện ảnh

Hỗ trợ trực tuyến
Yahoo
Số lượt truy cập 1097491
Số người đang online 05
Tin tức hội viên

Biên bản họp BCH

Ngày đăng: 09/04/2011 02:46:02

Biên bản buổi họp Ban chấp hành kì 1 Khóa V

( 17g ngày 26-2-2011)

Hiện diện: Ô. Quốc Anh, Việt Anh, Giao, Hùng, Khanh, Trị, Luân, Vũ, Bửu, Đường, Chương.

Vắng: Ô. Đỗ Long (ct), B.Hoa (ct), Minh, Phước, Sáu, Trung, Em.

1-    Chủ tịch báo cáo tình hình đại hội và thu chi tài chính của Đại hội ( đính kèm).

- Chủ tịch đề nghị ngoài chủ tịch và hai phó chủ tịch đã hiệp thương trong Đại hội, bổ xung thêm một phó chủ tịch để theo dõi các doanh nghiệp có vốn lớn trong TP , đề xuất anh Phước (Cao su Thống Nhất) đảm nhiệm vị trí này. Hội nghị đã thống nhất với đề xuất.

- Chủ tịch sẽ trình Ủy Ban NDTP xét duyệt công nhận BCH.

2-    Để hoạt động hiệu quả hơn BCH đã thảo luận và chấp thuận đề xuất  phân công BCH như sau;

a.     Công tác tổ chức: Ô. Nguyễn Quốc Anh,

b.     Phụ trách trang Web, thông tin: Ô. Giao, Sáu

c.      Công tác hội viên: Ô.Việt Anh, Đường, Phước, Bửu

d.     Công tác xã hội, Ô. Luân, Ô. Chương,Ô. Minh

e.      Thủ quỹ: Bà. Hoa

f.       Công tác Khoa Học KT: Ô. Khanh, Ô.Vũ, Ô.Trị, Ô. Hùng

3-    Văn phòng:

a.     Kể từ 1-3 văn phòng tiếp tục làm việc tại 156 NKKN.

b.     Giao anh Luân thường trực

4-    Công việc cho 6 tháng đầu năm:

a.     Thống kê lại danh sách các nhà sản xuất cao su nhựa ( Anh Luân)

b.     Tổ chức 2-3 hội thảo về cao su nhựa. ( BCH)

c.      Tiếp tục ký thêm đất để qui tụ các doanh nghiệp của hội vào cụm công nghiệp cao su nhựa. (Quốc Anh)

d.     Thực hiện mua , nhập khẩu….để trở thành đầu mối cung cấp cao su, than đen với giá ổn định cho hội viên. Công ty Nam Thái Sơn sẽ hỗ trợ hội khâu hồ sơ nhập khẩu, ngoại tệ ( rẻ hơn ngân hàng)  và logistic.  (Anh Giao)

e.      Thư viện cao su: kết hợp với cao su Việt thực hiện trang Web: caosu.org

f.       Hiện văn phòng Hội có một số thiết bị dụng cụ quá cũ như điện thoại bàn, máy fax, máy in , một số dụng cụ văn phòng không hợp thời, không còn giá trị. Chủ tịch xin bỏ đi và thanh lý, BCH đồng ý .

                     Cuộc họp kết thúc lúc 18.30 cùng ngày.

 

                                                                                      Chủ tịch

 

Các tin mới

Các tin khác