Tìm kiếm
Liên kết website
Thư viện ảnh

Hỗ trợ trực tuyến
Yahoo
Số lượt truy cập 1097489
Số người đang online 04
Tin tức hội viên

Biên bản họp BCH hội Cao su Nhựa

Ngày đăng: 27/09/2011 02:28:14
HH DOANH NGHIỆP TPHCM                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    HỘI CAO SU –NHỰA                                              Độc Lập – Tự Do- Hạnh Phúc
 
                                                                                TP Hồ Chí Minh ngày 31 tháng 8 năm 2011
 
BIÊN BẢN HỌP BAN CHẤP HÀNH LẦN THỪ 2 – NHIỆM KỲ V
 
Thời gian: lúc 16 giờ ngày 31-8-2011.
Thành phần tham dự: Các ủy viên Ban Chấp Hành nhiệm kỳ V (trừ các Ủy Viên vắng mặt do bận công tác: Ông Đỗ Long( có cử đại diện), Ông Nghiêm Vũ, Ông Huỳnh Sáu, Ông Nguyễn Ngọc Đường).
Nội dung buổi họp:
1.      Công bố Quyết định công nhận Ban Chấp Hành Hội Cao su Nhựa TP.HCM nhiệm kỳ V 2010-2015 của Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM.
2.      Giới thiệu và phân công Ban Chấp Hành:
Ông Quốc Anh – Chủ tịch: phụ trách chung
Ông Trần Việt Anh – Phó Chủ tịch: phụ trách  doanh nghiệp Hội viên ngành Nhựa.
Ông Phạm Ngọc Giao –Phó Chủ tịch: phụ trách  doanh nghiệp Hội viên ngành cao su.
Ông Huỳnh Hữu Phước – Phó Chủ tịch: phụ trách các công ty lớn , có vốn nhà nước.
Ông Trần Gia Bửu - Ủy viên: phụ trách khối các doanh nghiệp người Hoa.
Ông Lê Văn Chương – Trưởng ban  công tác xã hội.
Ông Lê Văn Đệ: trưởng ban kiểm tra.
Ông Châu Bá Luân - Ủy viên: thường trực Ban chấp hành tại Văn phòng Hội.
3.      Báo cáo nhanh công tác Hội 6 tháng đầu năm 2011:
Ông Quốc Anh trình bày một số tình hình khó khăn của doanh nghiệp, và công tác hội trong 6 tháng đầu năm 2011.
4.      Bầu Tổng thư ký: BCH thống nhất bầu ông Phạm Ngọc Giao giữ chức Tổng thư ký Hội.
5.      Giới thiệu thư ký mới: từ ngày 1/6/2011 cô Nguyễn Thị Thanh Châu là thư ký thường trực tại Văn phòng hội – 156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HM
6.      Phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm:
§ Công tác xã hội: tập trung làm từ thiện tại các trường  học, trường nghề ở những vùng thật sự khó khăn, ưu tiên địa phương của các anh chị trong BCH giới thiệu với hoàn cảnh thật sự khó khăn cần được giúp đỡ.
§ Hội phí: BCH thống nhất việc lập tài khoản thu hội phí, và gửi văn bản thông báo hội phí cũng như tài khoản thu hội phí đến các Hội viên, thống nhất mức hội phí là 1.000.000đ/1 năm.
§ Làm bàng chứng nhận cho hội viên: BCH thống nhất sẽ làm bảng chứng nhận cho Hội viên, ước tính giá mỗi bảng chứng nhận khoảng 140.000đ.
§ Duy trì công tác thăm hỏi các doanh nghiệp hội viên, phân công việc thăm hỏi cho các vị còn lại trong BCH.
§ Tổ chức Seminar trong 6 tháng cuối năm: sẽ phối hợp với PRT tổ chức seminar về ngành nhựa và cao su.
§ Tổ chức hội thảo về mạng lưới phân phối sản phẩm cho hội viên.
§ Khuyến khích sử dụng dịch vụ của các doanh nghiệp lẫn nhau.
Cuộc họp kết thúc lúc 18 giờ cùng ngày.
 
     THƯ KÝ                                                                                                    CHỦ TỊCH
 
 
 
 
NGUYỄN THỊ THANH CHÂU                                                               NGUYỄN QUỐC ANH

Các tin mới

Các tin khác